"ХМАУТО" EООД / HMAUTO LTD./ е създадена през 2006 г., 100% частна, фирмата е вносител и представител на водещата немска фирма Junior Metallsagenwerk C. Mesenholler GmbH & Co.,Germany , производител на висококачествени метални ленти за лентоотрезни машини, отговарящи на стандартите за качество и безопасност, действащи в европейския съюз. Клиентите ни ще се радват на компетентно и коректно обслужване.
 
Съобразно промените в режещите технологии се предлагат и биметални режещи ленти /режещи инструменти/, които са и техния основен производствен продукт за момента. Високо квалифициран екип, модерни машини и най-новите производствени технологии спомагат за увеличаване на качеството и задоволяване изискванията на клиентите. Притежават сертификати за качество ISO 9001:2008 .
Предлагаме на клиентите рязане и заваряване на лентите по дължина на клиента с най-модерния и висококачествен метод FLASH BUTT WELDING, гаранция за качество и надеждност, както и заварка /лепене/ на скъсани ленти.

 
ПРОМОЦИЯ: ЗА ПОРЪЧКА НА 10БР. И ПОВЕЧЕ БИМЕТАЛНИ ЛЕНТИ - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!!!


За по-добра скорост на скоростта на рязане, профила на зъбите е от голямо значение. Ние предлагаме четири типа зъби.
Нормален или стандартен зъб (N)
С ъгъл на наклона от 0°, този вид зъби са пригодени главно за рязане на материали с малко грапавини и примеси, твърди тела с малки и средни сечения, както и тръби и профили.
Зъб от вид кука (K)
Този вид зъби имат наклон с ъгъл от 10°. Те се използват най-често за материали от желязо и стомана с ниско съдържание на въглерод, Cr-Ni сплави и части с по-големи сечения.
Специално назъбване (Плюс)
Този вид зъби се характеризират с ъгъл от 16°, което при рязане резултира в агресивно поведение на режещата лента. По тази причина този вид зъби се използват за рязане на неръждаема стомана и стомана резистентна срещу киселини.
Зъби Novum
Специалната геометрия на този вид зъби позволява икономично рязане на високо легирани стомани.
 

Стандартно назъбване
Стандартното назъбване се характеризира с едно и също разстояние между отделните зъби. Използва се главно за рязане на материали с ниско съдържание на примеси и имащи малки и средни сечения, както и тънкостенни тръби и профили.
 
 
Комбинирано назъбване
Комбинираното назъбване се характеризира с различно разстоянието между връхчета на зъбите в отделни групи от зъби. Този профил позволява рязането на по-големи сечения и намалява вибрациите в надлъжно и напречно направление.
 

Чапразене на зъбите
Чапразенето осигурява свободното движение на острието в процеса на рязане. Отделните зъби са наклонени в ляво и дясно от равнината на лентата и при рязане образуват канал по-широк от дебелината на режещата лентата, като така предпазват лентата от засядане в материала.
Стандартна подредба
Наклона на зъбите се редува, като следва: дясно, лява, без наклон. Този вид на чапраза обикновено се използва при стандартния профил на назъбване, но също така и с Плюс назъбването и Novum назъбването.
 
Чапраз с наклон надясно и наляво 
Този вид чапраз е ефективен при материали лесни за рязане, като например пластмаса, дърво и цветни метали.
Вълноподобна подредба
Подредбата на наклона има формата на вълна.
Подредба на групи
При тази подредба два последователни зъба са наклонени надясно, следвани от два зъба наклонени наляво, следвани от един зъб без наклон. Този вид на чапраза се използва за рязане без вибрации на материали с тънко сечение, като тръби и профили.
 
Комбинирана подредба
С комбинирана подредба зъбите са наклонени в ляво и дясно, а само няколко зъба остават без наклон (например всеки 5-ти, 7-ми или 9-ти зъб са без наклон). Така имаме повече режещи ръбове и по-малко зъби премахващи парченцата от материала. Комбинираната подредба намалява вибрациите, които се появяват при рязане с неварираща се подредба на чапраза. Ние доставяме ленти с комбинирана подредба на чапраза и зъби с ъгъл 10° за твърди материали и по-големи сечения и ъгъл 0° за малки сечения и профили.
 

Биметални отрезни ленти М42
Биметалните ленти се състоят от две части: зъби, направени от високолегирана бързорежеща стомана /HSS/ с 8% съдържание на кобалт, и основа от високолегирана елестична /гъвкава/ стомана. След топлинна обработка устойчивите на износване зъби имат твърдост около 67-68 HRC - твърдост по Роквел, скала С.
Препоръки за употреба:
За рязане на всички видове стомани с твърдост до 45 HRC - твърдост по Роквел, скала С.
Стандартно назъбване
Зъби на инч
Ширина
и дебелина
3
4
6
8
10
14
6 x 0,6 mm    
K
     
6 x 0,9 mm    
K
 
N
N
10 x 0,6 mm    
K
     
10 x 0,9 mm  
K
K
N
N
N
13 x 0,6 mm    
K
 
N
N
13 x 0,9 mm
K
K
K
N
N
N
20 x 0,9 mm
K
K
     
N

Комбинирано назъбване
Зъби на инч
Ширина
и дебелина
3/4
4/6
5/8
6/10
8/12
10/14
6 x 0,6 mm        
N
6 x 0,9 mm      
N
10 x 0,6 mm        
N
10 x 0,9 mm  
N
13 x 0,6 mm    
N
N
N
13 x 0,9 mm    
N
20 x 0,9 mm
K
N
N
N
N

Стандартно назъбване
Зъби на инч
Ширина
и дебелина
0,75
1,25
2
3
4
6
8
10
14
27 x 0,9 mm    
K
K/N
K/N
K/N
N
N
N
34 x 1,1 mm  
K
K
K/N
K/N
N
N
N
41 x 1,3 mm  
K
K
K
K
54 x 1,3 mm  
K
54 x 1,6 mm  
K
K
K
67 x 1,6 mm
K
K
K
 
80 x 1,6 mm
K
K

Комбинирано назъбване
Зъби на инч
Ширина
и дебелина
0,75/1,25
1,1/1,6
1,5/2
2/3
3/4
4/5
4/6
5/6
5/8
6/10
8/12
10/14
27 x 0,9 mm      
K
K/N
K
K/N
K
N
N
N
N
34 x 1,1 mm      
K
K/N
K
K/N
K
N
N
N
41 x 1,3 mm    
K
K
K
K
N/K
N
N
54 x 1,3 mm  
K
K
K
K
K
K
54 x 1,6 mm
K
K
K
K
K
K
K
K
67 x 1,6 mm
K
K
K
K
K
80 x 1,6 mm
K
K
K
K
 
- също може да се доставят, като широка разредка (само K)
Важна информация за правилна употреба на биметалните отрезни ленти
Препоръчително назъбване при твърди, плътни материали
Комбинираното назъбване увеличава площта на приложение на лантата и намалява вибрациите.
Стандартно назъбване
сечение на материала в мм брой зъби в инч
до 10 mm 14 ZpZ
10 - 30 mm 10 ZpZ
30 - 50 mm 8 ZpZ
50 - 80 mm 6 ZpZ
80 - 120 mm 4 ZpZ
120 - 200 mm 3 ZpZ
200 - 400 mm 2 ZpZ
300 - 700 mm 1,25 ZpZ
> 600 mm 0,75 ZpZ
Комбинирано назъбване
сечение на материала в мм брой зъби в инч
до 25 mm 10/14 ZpZ
15 - 40 mm 8/12 ZpZ
25 - 50 mm 6/10 ZpZ
35 - 70 mm 5/8 ZpZ
40 - 90 mm 5/6 ZpZ
50 - 120 mm 4/6 o. 4/5 ZpZ
80 - 180 mm 3/4 o. 4/5 ZpZ
130 - 350 mm 2/3 ZpZ
150 - 450 mm 1,5/2 ZpZ
200 - 600 mm 1,1/1,6 ZpZ
> 500 mm 0,75/1,25 ZpZ

Препоръчително назъбване при тръби и кухи профили
За тънкостенни тръби и профили с дебелина на стената до 8 мм се използва нормален зъб N /0 градуса/,останалите - зъб тип кука К.
!!! При рязане в пачка, дебелината на стената се умножава по 2 !!!
Дебелина на стената в мм
Външен диаметър на тръбата в мм
Брой зъби в 1 инч
                        20 40 60 80 100 120 150 200 300 500
       2  14 10/14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 8/12 5/8
       3  14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8
       4  10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6
       5  10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6
       6  10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6
       8  10/14 8/12 8/12 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6
      10 
-
8/12 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5
      12 
-
8/12 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5
      15 
-
8/12 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5
      20 
-
-
4/6 4/6 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5 3/4
      30 
-
-
-
4/6 4/6 4/5 4/5 4/5 4/5 2/3
      50 
-
-
-
-
-
-
4/5 3/4 2/3 2/3
      80 
-
-
-
-
-
-
-
3/4 2/3 2/3
 > 100 
-
-
-
-
-
-
-
-
2/3 1,5/2

За контакти:
Адрес: София 1202,
ул. "Веслец" 70
тел.: 02 831 09 64

тел./факс: 02 831 52 42, мобилен: 0884 34 22 12
E-mail: hmauto@abv.bg

www.bimetalblades.com

АВТОЧАСТИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АВТОМОБИЛИ НА СТРАХОТНИ ЦЕНИ!
hmauto.4inchesdesign.com


www.juniorsaegen.de
Симпъл Марк оод